معرفی شرکت

تاریخچه :
شرکتهای کشاورزی در دهه های 40 ،50 و 60 و اکثر شرکتها در دهه 70 تأسیس و تا کنون بصورت مستقل در حال فعالیت میباشند که مقرر گردیده از ابتدای سال مالی 1398 تحت عنوان شرکت مدیریت کشاورزی رضوی تجمیع و متمرکز اداره گردد.

ماموریت :
شرکت مدیریت کشاورزی رضوی در زمینه تولیدات محصولات کشاورزی، دامپروری(دام سبک) و محصولات راهبردی مأموریت دارد با استفاده از منابع آب و اراضی در اختیار و همچنین فعالیتهای فرا سرزمینی، با تأکید و تمرکز بر ارتقاء بهره وری، سلامت مالی، ساختار چابک و فرآیندهای اثر بخش و کارآمد، بهره گیری از دانش و فناوری های روزآمد و حفظ سرمایه انسانی، ارتقاء کمی و کیفی محصولات با برند رضوی هم راستا با سیاستهای بخش اقتصادی آستان قدس رضوی و الزامات اقتصادی مقاومتی فعالیت نماید .

چشم انداز، اهداف ، راهبردها :
شرکت مدیریت کشاورزی رضوی در افق 5 ساله در کلیه شاخهای مالی و تولیدی ، یکی از دو شرکت کشاورزی برتر کشور خواهد بود.
 
1. تأکید و تمرکز بر ارتقاء بهره وری منابع
2. مدیریت منضبط، کارآمد و بهره ور با هدف دستیابی به سلامت مالی
3. ایجاد ساختار اداری چابک و متناسب با زیر ساخت و فرآیندهای اثر بخش و کارآمد
4. حفظ و ارتقای سرمایه انسانی
5. تمرکز بر دانش، بهره گیری از فناوریهای روزآمد، خلاقیت ، نورآوری و جذب نخبگان
6. ارتقاء کیفی تولیدات و خدمات با هدف اعتلای برند رضوی
7. ارتقاء کیفی تولیدات و خدمات با رویکرد انطباق با سیاستهای اقتصاد مقاومتی


 

اخبار
پروژه ها / محصولات
فیلم معرفی
گزارش تصویری
افتتاح طرح آبیاری نوین در موسسه کشاورزی رضوی
افتتاح طرح آبیاری نوین در موسسه کشاورزی رضوی
افتخارات و گواهینامه ها
ارتباط با ما