معرفی شرکت

شركت سهامی خاص کشاورزی رضوی بر اساس مصوبه هيأت امناء آستان قدس، مورخ 9/4/1381 تغيير ماهيت مكاني داده و محل فعاليت آن از سرخس به مزرعه محمدآباد تربت حيدريه كه تا اين تاريخ زيرمجموعه سازمان موقوفات و كشاورزي جنوب خراسان بوده انتقال داده شده است. نهايتاً فعاليت شركت كشاورزي رضوي در تاريخ 1/6/1381 در سرخس متوقف و اراضي، دارائيها و بدهي‌هاي شركت مذكور تا اين تاريخ به مؤسسه مزرعه نمونه واگذار گرديده و فعاليت‌هاي مزرعه محمد آباد تربت حيدريه از اين تاريخ تحت نام شركت كشاورزي رضوي ادامه يافته است.سابقه ثبتی ان شرکت در تاریخ 17/3/85 تحت شماره 1283 به اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تربت حیدریه منتقل گردیده است ،همچنین در تاریخ10/2/1387تعداد 3 حلقه چاه و 50% از یک رشته قنات به همراه حق آبه از سد سلامي وسده به همراه 1200 هکتار اراضی که توسط نذورات آستان قدس در منطقه سلامي خریداری شده است به اجاره در اختیار این شرکت قرار گرفته است که به دلیل وضعیت مناسب بافت خاک وهمچنین منابع آبی مناسب از وضعیت کشت مطلوبی بر خوردار میباشد.

اراضي در اختيار شركت به مساحت 5810 هكتار مي‌باشد که از اين مساحت 2700 هكتار اراضي قابل كشت بوده وسالانه1300 هکتار کشت ومابقی بصورت آیش مورد استفاده قرار می گیرد. بخشی از اراضي به مساحت 3110 هكتار به صورت تپه ماهور بوده که غير قابل كشت میباشد.

دارايي‌هاي عمده شركت در بخش کشاورزی شامل ساختمان و انبار به مساحت 7587 متر مربع، انواع ماشین آلات کشاورزی 7 دستگاه ، وسائط نقليه سبك 9 دستگاه، ادوات كشاورزي و دنباله بندها 64 دستگاه مي‌باشدوسیستم آبیاری تحت فشارسنترپیوت مزرعه محمدآباد در سطح 270هکتار وآبیاری قطره ای مزرعه سلامی در سطح 345 هکتاراجرا گردیده وهمچنین طرح آبیاری در سطح 294 هکتار در حال اجرا میباشد.

کل نیروهای مؤسسه در پایان سال 1392 معادل 33 نفر بوده است که تعداد 23 نفر معادل 70% دارای تحصیلات سیکل و پائین تر می باشند که نشان دهنده پائین بودن میانگین سطح تحصیلات نیروی انسانی شرکت است . همچنین در سال مذکور تعداد 18 نفر معادل 54% نیروها در محدوده سنی 31 تا 50 سال قرار دارند. از نظر جنسیتی در حال حاضر کلیه پرسنل شاغل در شرکت مذکر می باشند . از لحاظ نوع استخدام تعداد 5 نفر معادل 15% نیروها استخدام رسمی و تعداد 28 نفر معادل 85% بصورت قراردادی تمام وقت مشغول خدمت هستند .روش ترفیع نیروها در سطوح مختلف بر مبنای ضوابط طرح طبقه بندی مشاغل و براساس جایگاه سازمانی ( پست سازمانی ) فرد می باشد . تغییر سمت افراد نیز بر مبنای تخصص ، تعهد ، تجربه و ... به تشخیص مدیرعامل بر اساس نیازهای سازمانی و منطبق بر طرح طبقه بندی مشاغل می باشد .(جدول وضعیت نیروی انسانی به شرح صفحه بعد میباشد.)

سیستم حقوق و دستمزد شرکت بر مبنای قانون کار و در چهارچوب طرح طبقه بندی مشاغل می باشد .

در خصوص بازخريد و بازنشستگی نیز شرکت تابع ضوابط قانون کار و سایر طرح های اعلام شده نظیر بازنشستگی پیش از موعد ، نوسازی صنایع ، مشاغل سخت و زیان آور و ... می باشد .

اخبار
پروژه ها / محصولات
فیلم معرفی
گزارش تصویری
افتتاح طرح نوین آبیاری 344 هکتاری مزرعه سلامی خواف شرکت کشاورزی رضوی
افتتاح طرح نوین آبیاری 344 هکتاری  مزرعه سلامی خواف  شرکت کشاورزی رضوی
افتخارات و گواهینامه ها
ارتباط با ما